VERMELDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW  &  VERPLAATSINGSKOSTEN Vlaanderen / Brussel

PRIX MENTIONNES SONT TVA INCL. & DEPLACEMENT Flandre / Bruxelles

                                                     

appartement  < 120m² *                                             

€ 120,00 / € 135,00     

 

2-gevelwoning / maison 2 façades < 250m² **            

€ 165,00/ € 180.00

 

3-gevelwoning / maison 3 façades  < 250m² **             

€ 195,00 / € 220,00

 

Voor Vlaanderen / Pour la Flandre:

Kleine niet-residentiële gebouwen (kantoor, winkel, horeca, medisch praktijk...) / petits immeubles non-résidentiels (bureau, magasin, horeca, cabinet médical...)

€ 120,00 tot 120m² // vanaf /à partir de > 120 m² -> + 0,50 €/m²

 

prijs voor de gemeenschappelijke op aanvraag / prix parties communs sur demande

 

*bewoonbaar gedeelte/surfaces habitables

volgens berekeningen protocol VEA en BIM/d'après les calculs du VEA et BIM

 

electrische keuring/contrôle électrique

€ 120,00

 

bij aanvraag, van een groter project, maken wij graag een aangepaste offerte.

sur demande, d'un projet plus large, nous pouvons faire une offre sur mesure.

 

 

 

AF  EPC  CONSULT

Wolvertemsesteenweg 94 - 1785  MERCHTEM

gsm 0477/906 546