wat is een EPC, EPB certificaat?

 

Bij verkoop of verhuur van uw pand is het belangrijk dat de koper/huurder op de hoogte is van uw energieverbruik.  

Dit kan de verkoop/verhuur vergemakkelijken.  Een lagere score is gunstiger dan een hogere.

Deze score kan vergeleken worden met huishoudapparaten volgens letter energiezuiniger.

In dit certificaat wordt er vermeld welke isolatie gebruikt is en hoe het huis wordt verwarmd, ook het sanitair comfort wordt meegedeeld.

Op dit certificaat wordt vermeld wat u kan doen om deze score te verbeteren.

Bij iedere aflevering van een EPC ,EPB-certificaat zullen wij indien nodig nog bepaalde zaken aanhalen om energiezuiniger te leven.

 

 

Qu'est ce q'un certificat PEB, EPC?

 

Avec la vente ou la location de votre immeuble, il est important que l'achêteur/locataire est au courant de votre performance énergétique.

Ceci peut améliorer la vente/location.  Un score plus bas est favorable qu'un score haut.

Ce score peut être comparer avec les appareils electroménagers selon la lettre de performance énergétique.

Dans ce certificat on stipule quel isolation à été employé et comment le bâtiment est chauffé, aussi le confort sanitaire est communiqué.

Sur le certificat il est communiqué ce que vous devez faire pour améliorer ce score.

Avec la livraison de ce certificat PEB , EPC nous allons, si nécessaire, communiquer quelques remarques pour une performance énergetique plus favorable.